องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมรับมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับประชาชนเขตพื้นที่ตำบลที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบ โดยมอบผ่านตัวแทนของตำบล ตำบลละ 4 คน


วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดยนายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมรับมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับประชาชนเขตพื้นที่ตำบลที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบ โดยมอบผ่านตัวแทนของตำบล ตำบลละ 4 คนโดยมีนายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 10 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบ ณ เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-20
2024-03-20