องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองพร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงาน ได้ลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลและหน่วยงานในเขตพื้นที่ ในโครงการกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านพักและหน่วยงาน ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-20
2024-03-20