องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 15 ต.ค. 2557 ]1
162 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 15 ต.ค. 2557 ]2
163 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 11 โครงการ [ 15 ต.ค. 2557 ]3
164 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 13 ส.ค. 2557 ]1
165 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน [ 1 ส.ค. 2557 ]1
166 รับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2557 [ 15 ก.ค. 2557 ]1
167 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) [ 1 ก.ค. 2557 ]1
168 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง(รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย) [ 1 ก.ค. 2557 ]1
169 ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรอบองค์พระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ [ 7 ก.พ. 2557 ]2
170 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรอบองค์พระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ [ 7 ก.พ. 2557 ]2
171 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 7 ก.พ. 2557 ]3
172 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2557-2560 [ 14 ม.ค. 2557 ]1
173 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีประจำปี 2557 [ 14 ม.ค. 2557 ]1
174 การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2556 ]1
175 กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) [ 1 พ.ค. 2555 ]1
176 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกัพฤษภาคม 2555 [ 1 พ.ค. 2555 ]1
177 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2554 [ 1 พ.ย. 2554 ]1
178 ประชาสัมพันธ์โครงการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2554 [ 1 ส.ค. 2554 ]1
179 การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น อบต.หัวหนอง [ 26 ก.ค. 2554 ]1
180 ประชาสัมพันธ์โครงการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฏาคม 2554 [ 12 ก.ค. 2554 ]1
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10