วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวหนองไปถึงบ้านหนองทุ่ม(ทางหลวงท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข2-บ้านหนองทุ่มรหัสสายทาง ขก.ถ.22307 )ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวหนองไปถึงบ้านหนองทุ่ม(ทางหลวงท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข2-บ้านหนองทุ่มรหัสสายทาง ขก.ถ.22307 )ฯ
18  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ 2 ชั้น ผลิดจากผ้าไหมอิตาลีทอลายจีบรอบโต๊ะ สีฟ้าและสีขาว ขนาด 120x60x70 เซนติเมตร จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกแบบยกได้ทะเบียน 85- 2720 ขอนแก่น จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จ ขนาด 20 กก. จำนวน 230 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมป้ายอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อต้นราชพฤษ์(คูณ) ขนาดความสูง 1 เมตร จำนวน 50 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อโต๊ะบูชา 7 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง