วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2562
จ้างจัดทำพานบายศรีเพื่อร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อผ้าม่านบังแดดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคำปั่น โสวิชัย บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนองไปบ้านบ่อกระถิน สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (เพิ่มเติม)ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตหัวหนอง นมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร) รสจืดจำนวน 60 วันทำการและนมยูเอชที (ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร) รสจืด จำนวน 30 วัน จำรวนเด็ก 15 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 7114 ขก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติกขนาด 200 ลิตรแบบไม่มีฝาปิดมีหู 2 หู ซ้าย-ขวา ทำด้วยเชือกร้อยสายยางเจาะรูระบายน้ำที่ก้นถังสกรีตตราสัญลักษณ์หน่วยงานชื่ออบต.หัวหนองและพ่นอักษร โปรดรักษาความสะอาด ขนาดความสูง 90 ซม.กว้าง 60 ซม. จำนวน 100ถังๆละ 900.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง