วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2563
จ้างยกเครื่องรื้อ (เครื่องยนต์/อะไหล่เครื่องยนต์) เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุความเสียหายผิดปกติของรถยนต์ ทะเบียนกท 7114 ขก พร้อมประกอบเครื่อยนต์คืน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดัมพ์ทะเบียน 85-2720 ขก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ไปบ้านหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หัวหนอง 16 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดหาน้ำดื่มน้ำแข็งสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำปราสาทข้าว เพื่อใช้ในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมาแต่งหน้าทำผมนางรำ จำนวน 70 คน เพื่อรำบวงสรวงในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดหาชุดนางรำ จำนวน 70 ชุดๆละ 350.-บาท ประกอบด้วย1.เสื้อ 2. ผ้าถุง 3.ผ้าขาวม้า/ผ้าสไบ 4.ดอกไม้ติดหน้าอก 5.ดอกไม้ติดผม เพื่อรำบวงสรวงในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดหาจัดเตรียมเครื่องบวงสรวงและจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในพิธีงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 18 มกราคม 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำพานบายศรี เพื่อใช้ในพิธีบวงสรวงงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง