วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงาน อบต.หัวหนอง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง2 ชั้น จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 สายทางเข้าที่นานางทองปัก อาจมูลลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่3 สายวัดป่าฟ้าระงึมถึงลำห้วยบ่อกระถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอาหารเสริม นมโรงเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2567-ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำปราสาทข้าวฯตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำพานบายศรีฯตามโครงประเพณ๊บุญคุ้มข้าวใหญ่และขอดีอำเภอบ้านไผ่ (การจัดงานร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอบ้านไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง