วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกดั้มพ์ทะเบียน 85-2720 ขก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ถึงโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ถึงบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว (ต่อจากโครงการเดิม) สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ ไปบ้านหนองทุ่ม (จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ รถกระบะบรรทุกแบบยกได้ ทะเบียน 85-8987 ขก จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง