วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายจากบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ไปทางบ้านหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายรอบอ่างเก็บน้ำหนองนาวัวด้านทิศตะวันออก (ช่วงคันคูอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (สายบ้านหนองร้านหญ้า - บ้านหนองนาขวัญ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ขก.ถ.22309) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (สายจากบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ถึงโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (สายจากบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ถึงบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (สายจากบ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ไปทางซอย 4 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (สายบ้านหนองร้านหญ้า ? บ้านหนองนาขวัญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (สายบ้านหัวหนอง ไปถึงบ้านหนองทุ่ม ทางหลวงท้องถิ่นสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว (ต่อจากเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สายจากบ้านหนองร้านหญ้า ไปบ้านหนองนางขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง