วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 สายจากปากทางเข้านานายประมวล แถวโนนงิ้ว ไปทางห้วยบ่อกระถิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายจากซอย 4 ไปบ้านเกิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 สายบ่อกระถินไปทางนานายสุรศักดิ์ ราศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ช่วงบริเวณหน้าบ้านนายสำมาลี หาวัน ไปทางถนนแจ้งสนิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 จากสามแยกซอย 2 ถึงเขตชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ช่วงหน้าบ้านนายประทีป วารีอากาศ ถึงบ้านนางสาวสุกัญญา ป้องสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 จากทางเลี่ยงเมืองไปทางสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ช่วงบริเวณหน้าตาลเงินรีสอร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติพร้อมเข้าเล่มปก จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง