วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ(รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 จากบ้านนายนอง โพธิ์อุดม ไปทางนานางลำดวน สีดาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ฯ
27  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อผ้าประดับ (สีเหลือง , สีขาว , สีฟ้า , สีม่วง) ยาว 60 หลา จำนวน 16 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
11  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 สายลำห้วยบ่อกระถินฝั่งด้านทิศเหนือ จากสะพานบ้านดู่ใหญ่ถึงถนนแจ้งสนิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง