วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน)ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมลงดินถมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (พานพุ่มเงิน-ทอง,พานธูปเทียนแพ,พานดอกไม้ประดิษฐ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ภาพใส่กรอบพร้อมขาตั้งไม้) จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 สายแยกหนองสระบัว (นานายอ่อน ฤทธิ์คำหาญ)สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมบ่อพัก คสล.และฝารางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 2 จุด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 85-1667 ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง