วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 จากถนนทางเข้าบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 250 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 จาก ปากทางที่สวนนายกองสินธ์ สมีแจ้ง ถึงที่นานางนาง รวดเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบชนิดเข็นจำนวน 1 เครื่องและแบบสายสะพายข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง(รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเล่มเคลือบปก จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 2 แรงม้า เครื่องเบนซิน ขนาดรางบังคับโซ่ 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง(รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง