วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
จ้างรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
13  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านโนนข่า หมู่ที่4 สายตามลำห้วยท่อน ถึงบ้านหัวหนองหมู่ที่ 1 ด้านฝั่งบ้านดู่ใหญ่ ตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายแผ่นไม้โครงเหล็กพร้อมตัวอักษร อบต.หัวหนองขนาด 0.50x1.20 เมตร จำนวน 1 อัน และป้ายไวนิลโครงไม้คำขวัญตำบลหัวหนองขนาด 0.50x1.50 เมตร จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำพานบายศรีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความกว้างไม่น้อยกว่า45 ซม.และความสูงไใ่น้อยกว่า 60 ซม. จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
เช่าชุดนางรำพิธีรำบวงสรวงตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 30 ชุดๆละ 400.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านภายในเขตตำบลหัวหนอง 15 จุด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆเพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง