วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 สายหลังบ้านนางคำวัง ปัจดี ถึงบ้านนายวิชิต หอมทอง (เขตนาโน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข229-บ้านบ่อกระถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายอุไร เวียงสีมา ไปทางบ้านนางบัว สีหโบราณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายทางเข้าวัดตาผ้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายปรีดี ราชรินทร์ ไปทางบ้านเกิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายทางเข้าวัดบูรณสิทธิ์พระเจ้าใหญ่ผือบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม รหัสทางหลวง22307 สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่6 จากปากทางเข้าบ้านหนองนาวัว หมู่ที่3 ถึงสามแยกหน้าโรงเรียน บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว กว้าง 4-5 เมตร ความยาวรวม 288 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,336 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)