องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะ และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”


อบต.หัวหนอง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  นำคณะผู้บริหาร  พนักงาน  สมาชิกสภา  อบต.  เดินทางศึกษาดูงาน   ระหว่างวันที่  20-23  ธันวาคม  2561  ณ  จ.เพชรบุรี