องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการธรรมะสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดยท่านนายกสมทรรศน์  หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จัดทำโครงการธรรมะสัญจร  ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่  7 - 8  พฤศจิกายน  2561 ณ วัดพระบาทภูมโนรมย์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร