องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดยท่านนายกสมทรรศน์  หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จัดทำโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะช่วงเทศการลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่  19  สิงหาคม  2561 ณ  วัดสนวนวารีพัฒนาราม หมู่ที่ 1,3 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น