องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2561


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดยท่านนายกสมทรรศน์  หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จัดทำโครงการพาน้องท่องธรรมะ  ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่  6  สิงหาคม  2561 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น