องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
องค์กรการเรียนรู้
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ2561
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ2561 ในวันที่13 เมษายน 2561
นำโดยนายสมทรรศน์ หมื่นแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง...
 
  โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต...
  แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(หัวหนองสัมพันธ์)ประจำปีงบป...
  คณะผู้บริหารแสดงเจตจำนงเชิงสัญลักษณ์ว่าจะบริหารงาน...
  โครงการรณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(เดิน-วิ่งเพ...
  โครงการรณรงค์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(เดิน-วิ่งเพ...
  โครงการอบรมจริยธรรม อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ ...
  โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต...
   โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2560
  โครงการปล่อยปลา ประจำปี 2560
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "ส่งเสริมกา...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้