องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
องค์กรการเรียนรู้
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 6 คน
อาทิตย์นี้ 11 คน
เดือนนี้ 118 คน
ปีนี้ 11499 คน
ทั้งหมด 25569 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (05-08-2556)


  กิจกรรม 5 ส. วันที่ 26/08/2559 ณ. บริเวณทางเข้าสำนักงาน อบต.หัวหนอง
       26/08/2559 ผู้บริหารร่วมกับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ทุกคน ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.บริเวณทางเข้า อบต.หัวหนอง
 
  กิจกรรม 5 ส. วันที่ 26/08/2559 ณ. บริเวณทางเข้าสำน...
  การร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส.ของ อบต.หัวหนอง
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 2559
  โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำป...
  แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิก...
  รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ...
  โครงการปั่นเพื่อแม่ (bike for mom) ปี 2558
  รวมภาพทำกิจกรรม 5 ส.ของอบต.หัวหนองตลอดปีงบประมาณ ...
  โครงการวันสำคัญทางศาสนาช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2558
  โครงการวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา 2558
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.